Ուշ բրոնզեդարյան դամբարան, մ.թ.ա. 16-15-րդ դարեր: Գեղարոտ, Արագածոտն (լուսանկարներ)
Advertisement 1000 x 90

Ուշ բրոնզեդարյան դամբարան, մ.թ.ա. 16-15-րդ դարեր: Գեղարոտ, Արագածոտն

Դամբարանների շուրջը կառուցում էին քարե շրջան, որպես սահման մեռյալների ու ողջերի աշխարհների միջև, որ հոգիները չկարողանային մտնել այս աշխարհ: Հետագայում այդ շրջանը կոչվեց «կրոմլեխ»:

Ուշ բրոնզեդարյան դամբարան, մ.թ.ա. 16-15-րդ դարեր: Գեղարոտ, Արագածոտն:

Archaeology of Armenia