Սամվել Կարապետյան. «Հիմա ես ի՞նչ անեմ, բան ու գործս թողնեմ ու մի նոր «Դիվան» սարքեմ» (լուսանկարներ)
Advertisement 1000 x 90

Սամվել Կարապետյան. «Հիմա ես ի՞նչ անեմ, բան ու գործս թողնեմ ու մի նոր «Դիվան» սարքեմ»

Հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի ֆեյսբուքյան հրապարակումը.

Բոլոր նրանց, ովքեր ջանք են դրել, սար ու ձոր ընկել, հայրենի պատմության յուրաքանչյուր էջը վեր հանելու համար քրտնել` անշուշտ և անսահման երախտապարտ ենք, սակայն դրանով հանդերձ ստիպված ենք խոստովանել, որ որոշ աշխատանքներ այնքան վատ են արվել, որ պարզապես դատապարտված ենք կրկնելու…

Օրինակները հարյուրներով են: Ձեզ եմ հրամցնում թեկուզ այս մեկը: Բացե՛ք «Դիվան հայ վիմագրության» 5-րդ հատորի 211 էջը: Այնտեղ պիտի տեսնեք ներքո տրված գրչանկարն այս վերծանությամբ.

Թ[վին] ՈԽԸ (1199). | ես` Յովանես … | ած որդի կանգնեցի | զխաչս փրկու|թ|ն հոգոյ իմոյ յաղաւթ|ս յիշեցէք:

Մինչդեռ իրականում արձանագրված է.
Թ[վին] ՈԽԸ (1199). | ես` Յովա|ննէս եզ|նար|ածորդի կա|նգնեցի | զխաչս փ|{ո}րկո(ւ)|թիւ|ն հոգոյ իմո յաղաւթ|ս յիշեցէք:

Հիմա ես ի՞նչ անեմ, բան ու գործս թողնեմ (իբր ուրիշ բան ու գործ ունեմ էլի) ու մի նոր «Դիվան» սարքեմ 🙂

Գրությանս կցում եմ Հովհաննես եզնարածորդու հիշատակին 1199 թ. կերտված խաչքարի «Դիվան»-ական և հենց այսօր պատրաստածս գրչանկարները: