Պղինձը միայն հայկական է
Advertisement 1000 x 90

Պղինձը միայն հայկական է

Պղնձին, ինչպես և բրոնզին, հին հույները տվել են խալկոս անունը, որի հիմքում ընկած է ՙխալկ՚ արմատը, որն, ըստ լեզվաբանների, Հայքն է: Հնդիկները, գերմանացիները, պարսիկները պղնձին տվել են ՙհայոս՚, ՙայաս՚ անունները, որ նույնպես կապված է հայի ինքնանվանման հետ: Սա ուղղակի վկայություն է, որ մետաղագործության հայրենիքը Հայաստանն է:

tirar-travel.com