Հայկական լեռնաշխարհի 62 խոշոր լեռնագագաթները
Advertisement 1000 x 90

Հայկական լեռնաշխարհի 62 խոշոր լեռնագագաթները

Ինչպես հայտնի է` Հայկական լեռնաշխարհը լի է բազմաթիվ լեռներով ու լեռնաշղթաներով, որոնցից ամեն մեկը յուրահատուկ է թե իր նշանակությամբ, թե իր գեղեցկությամբ: Լեռնագագաթների թիվն Հայկական լեռնաշխարհում անցնում է 100-ից, սակայն, սույն հրապարակման մեջ կներկայացնենք դրանցից ամենաբարձր 62 լեռնագագաթները:

 1. 2399 մետր – Մենակ սար
 2. 2402 մետր – Խաչեն
 3. 2416 մետր – Օձասար
 4. 2446 մետր – Ուրծ լեռ
 5. 2479 մետր – Դիզափայտ
 6. 2529 մետր – Հատիս
 7. 2535 մետր – Դահնակ
 8. 2543 մետր – Լալվար
 9. 2577 մետր – Արա
 10. 2581 մետր – Վայոց սար
 11. 2724 մետր – Մեծ Քիրս
 12. 2740 մետր – Կարկտասար
 13. 2823 մետր – Կուսանաք լեռ
 14. 2829 մետր – Արմաղան
 15. 2851 մետր – Թեղենիս (Ալիբեկ)
 16. 2898 մետր – Թեքսար
 17. 2901 մետր – Քաշաթաղ
 18. 2946 մետր – Գնդասար
 19. 2967 մետր – Մարութա սար
 20. 2992 մետր – Ուրասար
 21. 2993 մետր – Միափոր (Մուրղուզ)
 22. 3006 մետր – Ծռակատար
 23. 3016 մետր – Բովաքար
 24. 3016 մետր – Հալաբ
 25. 3042 մետր – Մեծ Եղնախաղ
 26. 3050 մետր – Նեմրութ
 27. 3101 մետր – Թեժ լեռ
 28. 3113 մետր – Գոգի լեռ
 29. 3157 մետր – Լեգլի
 30. 3157 մետր – Վիշապասար
 31. 3192 մետր – Դսր լեռ
 32. 3196 մետր – Աչքասար
 33. 3214 մետր – Խուստուփ
 34. 3220 մետր – Սրմանց լեռ
 35. 3255 մետր – Ծաղկավետ
 36. 3256 մետր – Բաղացսար
 37. 3261 մետր – Ամուր (Օմար)
 38. 3287 մետր – Պաիտ լեռ
 39. 3301 մետր – Աբուլ
 40. 3343 մետր – Մռավ
 41. 3367 մետր – Մեծ Հինալ
 42. 3392 մետր – Արամազդ
 43. 3423 մետր – Ծարասար
 44. 3433 մետր – Մառցալի
 45. 3443 մետր – Գեղասար
 46. 3522 մետր – Վարդենիս
 47. 3542 մետր – Թոնդրակ
 48. 3550 մետր – Առնոս
 49. 3552 մետր – Մեծ Իշխանասար
 50. 3555 մետր – Սպիտակասար
 51. 3581 մետր – Ծղուկ լեռ
 52. 3597 մետր – Աժդահակ
 53. 3616 մետր – Ծռասար լեռ
 54. 3710 մետր – Սոհունդ լեռ
 55. 3724 մետր – Գոմշասար
 56. 3904 մետր – Կապուտջուղ
 57. 3925 մետր – Սիս
 58. 4090 մետր – Արագած
 59. 4168 մետր – Ջիլո լեռ
 60. 4434 մետր – Սիփան
 61. 4821 մետր – Սեբելան (Սավալան)
 62. 5165 մետր – Մասիս (Արարատ)

newinfo.am