Ետճաշիկի երազներ թարմ օդին. №155 մանկապարտեզ, Մոսկվա, 1958 (լուսանկարներ)
Advertisement 1000 x 90

Ետճաշիկի երազներ թարմ օդին. №155 մանկապարտեզ, Մոսկվա, 1958